Проблеми при поверненні з єдиного податку на загальну систему оподаткування малих підприємств, що здійснюють медичну практику

Thumbnail Image
Date
2008-05-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The situations which have been placed when the small enterprises returns from the system of united taxes to common system of taxes are founded in the article.
В статье рассматриваются ситуации, которые возникают при возвращении малых предприятий, которые занимаются медицинской практикой, из системы единого налога на общую систему налогооблажения.
Description
Keywords
єдиний податок, медична практика, амортизація, балансова вартість
Citation
Циплюк Д. Ю. Проблеми при поверненні з єдиного податку на загальну систему оподаткування малих підприємств, що здійснюють медичну практику / Д. Ю. Циплюк // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 343–351.