Передумови та методологічні принципи структурно-функціонального моделювання

Thumbnail Image
Date
2010-05-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті сформульовано передумови та принципи структурно-функціонального моделювання, які складають теоретичні засади побудови відповідної балансової моделі.
The article defines the preconditions and principles of structural functional modeling, which constitute the theoretical basis for building the appropriate balance model.
Description
Keywords
структурно-функціональне моделювання, балансова модель, таблиці «витрати-випуск», коефіцієнти матеріальних витрат, structure functional modelling, balance model, table «cost-output», coefficients of material costs
Citation
Самченко Н. К. Передумови та методологічні принципи структурно-функціонального моделювання / Н. К. Самченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 40–47.