Актуальні питання римського цивільного процесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-09-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено основні інститути римського приватного права, які вплинули на національну правову систему та національний цивільний процес, їх становлення та розвиток.
The paper dedicated main institute of Roman Civil Law, which influenced on national law system and national civil process, their development.
В статье исследуются основные институты римского частного права, которые повлияли на национальную правовую систему и национальный гражданский процесс, их становление и развитие.
Description
Keywords
римське, процес, легісакційний, формулярний, когніційний, позов, докази, Roman, process, legisaction, per formulas, cognitio, action, evidence, римское, процесс, легисакционный, формулярный, когниционный, иск, доказательства
Citation
Ярошенко І. С. Актуальні питання римського цивільного процесу / І. С. Ярошенко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 11-12. – С. 278–290.