Передумови купівлі продукції на торговельних підприємствах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто створення торговельним суб’єктом передумов для прийняття покупцями рішення щодо купівлі його продукції.
The paper considers the creation of trading subject preconditions for making buyers decision to buy his products.
В статье рассмотрено создание торговым субъектом условий для принятия покупателями решения о покупке его продукции.
Description
Keywords
торговельний суб’єкт, споживачі, конкурентоспроможність, цінова політика, trading entity, consumers, competitive, pricing, торговый субъект, потребители, конкурентоспособность, ценовая политика
Citation
Павлова М. Б. Передумови купівлі продукції на торговельних підприємствах / М. Б. Павлова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 170–178.
Collections