Сутність факторингу як засобу фінансування суб’єктів господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні проблеми суті факторингу і представлені основні напрямки його класифікації. Зроблено спробу виділити домінуючі фактори, що впливають на розвиток факторингових операцій в Україні.
The article deals with the essence of the main problems of factoring and outlines its directions of classification. The paper attempts to identify the dominant factors influencing the development of factoring operations in Ukraine.
В статье рассмотрены основные проблемы сути факторинга и представлены основные направления его классификации. Сделана попытка выделить доминирующие факторы, оказывающие влияние на развитие факторинговых операций в Украине.
Description
Keywords
фінансова послуга, факторинг, фактор, клієнт, відступлення права вимоги, financial services, factoring, factor, client assignment, финансовая услуга, факторинг, фактор, клиент, уступки права требования
Citation
Кузьменко О. М. Сутність факторингу як засобу фінансування суб’єктів господарювання / О. М. Кузьменко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 13. – С. 233-239.