Економіко-математичний аналіз розвитку туристично-рекреаційних ресурсів України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-09-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті проаналізовано стан туристично-рекреаційних ресурсів України. Визначено, що на даний час туризм в Україні активно розвивається, тому туристичні фірми потребують найточнішого прогнозу потоку туристів до регіону, що дасть їм можливість забезпечити комфортні умови проживання для кожного. Запропоновано новий підхід щодо прогнозування туристичного потоку та проведено перевірку моделі на адекватність. Обґрунтовано переваги методу перед аналогічними, які застосовуються на даний час. На основі розробленої моделі створено програмний продукт, що автоматизує проведення необхідних розрахунків.
Description
Keywords
курортно-рекреаційний регіон, часовий ряд, аналіз головних компонент, сингулярно-спектральний аналіз, recreation area, time series, principal components analysis, singular-spectrum analysis
Citation
Стець О. В. Економіко-математичний аналіз розвитку туристично-рекреаційних ресурсів України / О. В. Стець, Н. І. Юхименко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 135–141.