Доходи населення як показники соціальної справедливості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розкрито якісні зміни в умовах життя населення країни в період фінансово- економічної кризи. А також виявлено причини та наслідки розповсюдження бідності в Україні, структура доходів населення, визначено концепцію державної політики доходів у перспективі.
In the article high-quality changes are considered in the conditions of life of population of country in the period of finance- economic crisis. And similarly, reasons and consequences of distribution of poverty, structure of earnings of population are exposed, conception of public policy of profits is certain in a prospect.
В статье рассмотрены качественные изменения в условиях жизни населения страны в период финансово-экономического кризиса. А также выявлены причины и последствия распространения бедности, структура доходов населения, определена концепция государственной политики доходов в перспективе.
Description
Keywords
бідність, структура доходів населення, концепція державної політики доходів, poverty, structure of earnings of population, conception of public policy of profits, бедность, структура доходов населения, концепция государственной политики доходов
Citation
Кисіль Л. Н. Доходи населення як показники соціальної справедливості / Л. Н. Кисіль, І. В. Петенко // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 105–109.
Collections