Маркетингові стратегії виходу машинобудівних підприємств на зарубіжні ринки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті окреслено концепції маркетингових стратегій. Охарактеризовано етапи маркетингової діяльності машинобудівних підприємств. Запропоновано шляхи оптимізації обраної маркетингової стратегії машинобудівних підприємств на міжнародних ринках.
Description
Keywords
маркетинг, маркетингові стратегії, зарубіжні ринки, маркетинг машинобудівних підприємств
Citation
Каткова Т. І. Маркетингові стратегії виходу машинобудівних підприємств на зарубіжні ринки / Т. І. Каткова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 126–129.