Розвиток страхового ринку та напрями вдосконалення управління страховими компаніями в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено основні тенденції українського ринку страхових послуг, представлено основні показники функціонування страхового ринку. Розглянуто питання соціально-економічного значення страхування. Виділено критерії якості страхових послуг, основні проблеми і напрями впровадження маркетингових принципів управління страховими компаніями. Розглянуто специфіку страхових послуг з точки зору формування попиту та їх просування.
The main trends of Ukrainian market development of insurance services are investigated and key activities of insurance market functioning are presented in this article. The problems of socio-economic importance of insurance are considered. Quality insurance services criteria, and the main problems and directions of implementation of insurance companies’ marketing management principles are accentuated in this article. The specific character of insurance services is investigated from the point of view of the demand forming and its promotion.
Description
Keywords
страхування, управління, маркетингові принципи, страхова послуга, якість послуг, страховий ринок, insurance, management, marketing principles, insurance services, quality of services, insurance market
Citation
Хоменко О. І. Розвиток страхового ринку та напрями вдосконалення управління страховими компаніями в Україні / О. І. Хоменко, В. В. Подольна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 97–104.