Систематизація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків на ЧАЕС (теоретико-правовий аспект)

Thumbnail Image
Date
2011-09-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблематику систематизації господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків на ЧАЕС. Досліджено визначення «законодавство» та запропоновано авторське розуміння цього терміну, проаналізовані види систематизації.
The article deals with issues of economic legislation systematization in the field of relieving the conseguences at Chernobyl nuclear power station. There was studied the definition «legislation» there was proposed the author’s concept of this term, there were analyzed types of systematization.
В статье рассматривается проблематика систематизации хозяйственного законодательства в сфере ликвидации последствий на ЧАЭС. Исследовано определение «законодательство» и предложено авторское понятия этого термина, проанализированы виды систематизации.
Description
Keywords
законодавство, систематизація, інкорпорація, консолідація, кодифікація, legislations, registration, incorporation, consolidation, corporation, законодательство, систематизация, инкорпорация, консолидация, кодификация
Citation
Малишева М. Х. Систематизація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків на ЧАЕС (теоретико-правовий аспект) / М. Х. Малишева // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 11-12. – С. 349–359.