Аналіз тенденцій розвитку міжнародних міграційних процесів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено дослідження тенденцій міжнародних міграційних процесів у світовій економіці як передумови формування напрямків регулюючих впливів на міжнародний ринок праці.
In the article the global economy’s international migration trends are researched as prerequisites for the formation of regulatory impacts areas on the international labor market.
В статье проведено исследование тенденций международных миграционных процессов в мировой экономике как предпосылки формирования направлений регулирующих воздействий на международный рынок труда.
Description
Keywords
міжнародна трудова міграція, мігранти, міжнародний ринок праці, оплата праці, трудовий капітал, international labor migration, migrants, international labor market, remuneration of labour, employment equity, международная трудовая миграция, мигранты, международный рынок труда, оплата труда, трудовой капитал
Citation
Гетьманенко Ю. О. Аналіз тенденцій розвитку міжнародних міграційних процесів / Ю. О. Гетьманенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 263-271.