Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дана стаття присвячена проблемам розвитку участі банків у системі недержавного пенсійного забезпечення. Автор досліджує напрямки отримання банками доходів від функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення.
This paper is devoted to the problems of developing banks’ participation in the nongovernmental pension system. The author examines the directions according to which banks can get the possibilities to generate income due to the participation in the nongovernmental pension system. The main approaches to the developing banks’ participation in nongovernmental pension system are regarded.
Description
Keywords
банк, недержавні пенсійні фонди, страхові організації, недержавне пенсійне забезпечення, banks, pension funds, insurance companies, private pension provision
Citation
Вівдюк Є. В. Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності / Є. В. Вівдюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 211–218.