Формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «Дімпро»)

No Thumbnail Available
Date
2023-06-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Кваліфікаційна магістерська робота містить 82 сторінки, 30 таблиць, 20 рисунків, Список літератури з 57 найменувань, 4 додатки. Об’єктом розгляду є процес формування стратегії підприємства. Предметом роботи теоретико-методичні та практичні аспекти розробки нової стратегії підприємства. Мета роботи  розробка нової стратегії підприємства на підставі попереднього дослідження теоретико-методологічних аспектів розробки стратегії та економічної діагностики діяльності підприємства. За результатами сформульовані відповідні висновки та напрацьовано практичні рекомендації стосовно формування нової стратегії ТОВ «ДімПРО». The thesis consist of 89 pages, 30 tables, 20 forms, 57 Bibliography titles, and 4 appendices. The process of forming the company’s strategy is the overall objective. The subject of the work is the theoretical methodology and practical aspects of developing a new enterprise strategy. The purpose - Develop a new enterprise strategy based on a preliminary study of the theoretical and methodological aspects of strategy development and economic diagnostics of the enterprise. According to the results, appropriate conclusions were formulated and practical recommendations were developed regarding the formation of a new strategy for "DimPRO" LLC.
Description
Keywords
стратегія підприємства, процес формування стратегії, стратегічний розвиток, company`s strategy, strategy formation process, strategic development
Citation
Абисова І. К. Формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «ДімПРО») : магістер. диплом. робота : 073, Менеджмент / Абисова Ірина Костянтинівна ; наук. керівник Востряков О. В. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Навч.-наук. ін-т бізнес-освіти ім. Анатолія Поручника, Каф. міжнар. менеджменту. – Київ, 2023. – 104 с.