Методика оцінки інтенсивності конкурентної протидії підприємств фармацевтичної галузі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-29
Authors
Кохан, М. М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті запропоновано методику оцінки інтенсивності конкурентної протидії на основі використання Манхеттенської відстані до проранжованих списків фармацевтичних підприємств, що дозволяє визначати в динаміці можливість їх потрапляння в галузевий топ-лист.
In the article the method of estimation of intensity of competition counteraction on the basis of the use of Manhetten distance to the ranged lists of pharmaceutical enterprises is offered, that allows to determine in a dynamics the possibility of their hit in toplist-sheet of a particular branch.
В статье предложена методика оценки интенсивности конкурентного противодействия на основе использования Манхеттенского расстояния к ранжированным спискам фармацевтических предприятий, что позволяет определять в динамике возможность их попадания в отраслевой топ-лист.
Description
Keywords
конкуренція, інтенсивність, топ-лист, рейтинг, фармацевтичне підприємство, competition, intensity, top-list-sheet, rating, pharmaceutical enterprise, конкуренция, интенсивность, топ-лист, рейтинг, фармацевтическое предприятие
Citation
Кохан М. М. Методика оцінки інтенсивності конкурентної протидії підприємств фармацевтичної галузі / М. М. Кохан // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 107–113.
Collections