Теоретико-методологічні засади управління інноваційно-інвестиційною діяльністю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-01-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються теоретичні питання управління інноваційно-інвестиційною діяльністю з позиції статистичного підходу. Висвітлюються: мета інноваційно-інвестиційної діяльності; її завдання в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки; головні регулятори її діяльності: важелі,інструменти, методи, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість.
Description
Keywords
інноваційно-інвестиційна діяльність, механізм, важелі, інструменти, методи
Citation
Яценко А. В. Теоретико-методологічні засади управління інноваційно-інвестиційною діяльністю / А. В. Яценко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 10. – С. 101-106.