Про співвідношення понять «компетентність», «компетенція» та «професійна придатність»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядаються й аналізуються поняття «компетентність», «компетенція» та «професійна придатність» працівників організації.
The concepts of "competence", "jurisdiction" and "professional suitability" of the organization's employees are examined and analyzed.
Рассматриваются и анализируются понятия «компетентность», «компетенция» и «профессиональная пригодность» работников организации.
Description
Keywords
знання, компетентність, компетенція, організація, персонал, професійна придатність, knowledge, competence, jurisdiction, organization, personnel, vocational fitness, знания, компетентность, компетенция, организация, персонал, профессиональная пригодность
Citation
Савченко В. А. Про співвідношення понять «компетентність», «компетенція» та «професійна придатність» / В. А. Савченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 314-322.