Уроки Чорнобиля і вдосконалення законодавства України про відповідальність за ядерну шкоду: постановка проблеми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються питання законодавчого закріплення механізму цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Встановлено істотні розбіжності чинного законодавства України з цього питання сучасним міжнародним стандартам глобального режиму відповідальності за ядерну шкоду. Зокрема на основі аналізу міжнародно-правових норм, що регулюють відшкодування ядерної шкоди, запропоновано конкретні кроки щодо приведення певних нормативно-правових актів України у відповідність з міжнародними та європейським стандартами.
The article examines the mechanism of the law of civil liability for nuclear damage. It founds the essential differences existing legislation of Ukraine on this issue with modern international standards of the global regime of liability for nuclear damage. Particularly on the basis of international legal norms that regulate nuclear damage compensation offered concrete steps to bring the relevant legal acts of Ukraine in compliance with international and European standards.
Description
Keywords
міжнародне атомне право, ядерна шкода, відповідальність за ядерну шкоду, відшкодування ядерної шкоди, nuclear international law, nuclear damage, liability for nuclear damage, compensation for nuclear damage
Citation
Малишева М. Х. Уроки Чорнобиля і вдосконалення законодавства України про відповідальність за ядерну шкоду: постановка проблеми / М. Х. Малишева // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 56–65.