Проект GUESSS «Глобальне дослідження підприємницького духу студентів» : інсайти розбудови підприємницької освіти та бізнес-акселерації

No Thumbnail Available
Date
2022-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Підприємництво є рушійною силою економічного розвитку. Підприємництво серед молоді є важливим фактором майбутнього розвитку України у повоєнний період. Проект GUESSS спрямований на вимірювання підприємницьких намірів студентів у п’ятдесяти країнах світу, включаючи Україну. Представлено основні висновки попередніх досліджень щодо підприємницьких намірів та напрямки майбутніх досліджень. Entrepreneurship is a driving force of economic development. Entrepreneurship among young people is an important driver of Ukraine’s future development in a post-war period. GUESSS project aims to measure entrepreneurial intentions of students in fifty countries, including Ukraine. Main findings of previous research related to entrepreneurial intentions and directions of future research are presented.
Description
Keywords
підприємницькі наміри, підприємницька освіта, бізнес-акселерація, Україна, GUESS, entrepreneurial intentions, entreprise education, business acceleration, Ukraine, GUESSS
Citation
Солесвік М. Проект GUESSS «Глобальне дослідження підприємницького духу студентів» : інсайти розбудови підприємницької освіти та бізнес-акселерації [Електронний ресурс] / Солесвік Марина, Лігоненко Лариса // Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [орг. ком.: І. Рєпіна (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 370–373. – Назва з титул. екрану.