Особливості інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку

Thumbnail Image
Date
2012-10-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сучасний стан і тенденції інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку. Також досліджується проблеми та перспективи інноваційного розвитку галузі в Україні.
The article considers the current status and trends of innovative development of pulp and paper industry in the global market. Also examines the problems and prospects of innovative development of industry in Ukraine.
В статье рассматривается современное состояние и тенденции инновационного развития предприятий целлюлозно-бумажной промышленности на мировом рынке. Также исследуется проблемы и перспективы инновационного развития отрасли в Украине.
Description
Keywords
інновації, целюлозно-паперова промисловість, інноваційно-інвестиційна стратегія, innovation, pulp and paper industry, innovation and investment strategy, инновации, целлюлозно-бумажная промышленность, инновационно-инвестиционная стратегия
Citation
Дунська А. Р. Особливості інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку / А. Р. Дунська, А. Б. Дерипащук // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 487–493.
Collections