Взаємозв’язок бізнес-моделі та конкурентної стратегії підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено поняття інноваційної бізнес-моделі. Визначено взаємозвязок бізнес-моделі та конкурентної стратегії компанії.
There are defined innovation business model. There are defined the interconnection of business model and competitive strategy.
Description
Keywords
Citation
Ліщинська В. В. Взаємозв’язок бізнес-моделі та конкурентної стратегії підприємства / В. В. Ліщинська // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 21–23.