Роль і місце судової влади в сфері захисту прав людини

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Актуальність статті обумовлена основним завданням будь-якої демократичної держави створити ефективну систему захисту прав і свобод людини, побудовану на принципах законності та рівності всіх перед законом.
Description
Keywords
судова влада, правосуддя, права і свободи людини, право на судовий захист, орган правосуддя
Citation
Рудь Ю. М. Роль і місце судової влади в сфері захисту прав людини / Ю. М. Рудь // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2009. – № 9. – С. 137–147.