Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств як основний фактор їх потенціалу на ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто конкурентоспроможність як фактор потенціалу підприємства. Проаналізовано складові індексу глобальної конкурентоспроможності та визначено їх вплив на рівень конкурентоспроможності підприємстві країни в цілому.
The article considers competitiveness as a factor of potential of the enterprise. The paper analyzes the components of the global competitiveness index and identifies its influence on the level of competitiveness of the enterprise in the country as a whole.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, потенціал, конкурентоспроможність підприємства, індекс глобальної конкурентоспроможності, competitiveness, potential, competitiveness of enterprises, global competitiveness index
Citation
Позняк С. В. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств як основний фактор їх потенціалу на ринку / С. В. Позняк // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 283-286.