Державно-приватне партнерство як чинник підвищення інвестиційного потенціалу вітчизняних автотранспортних компаній

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто європейський досвід реалізації угод державно-приватного партнерства для підвищення інвестиційного потенціалу автотранспортних компаній. Обґрунтовується доцільність використання державно-приватного партнерства для розбудови великих автотранспортних інфраструктурних проектів в Україні.
The European experience of public-private partnership agreements which is directed for increasing of automobile enterprises investment potential considered. The expediency of the use of publicprivate partnerships to build large transport infrastructure projects in Ukraine substantiated.
Description
Keywords
державно-приватне партнерство, автомобільно-транспортні підприємства, фінансові механізми, інвестиційний потенціал, public private partnerships, automobile enterprises, financial mechanisms, investment potential
Citation
Гордієнко В. В. Державно-приватне партнерство як чинник підвищення інвестиційного потенціалу вітчизняних автотранспортних компаній / В. В. Гордієнко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 362–372.