Особливості функціонування цукрових заводів України та перспективи їх розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено концептуальні засади функціонування цукрових заводів і досліджено перспективи розвитку.
Conceptual functioning principles of sugar-plants are certain and the prospects of it development are investigational.
Description
Keywords
бурякоцукровий комплекс України, внутрішній і зовнішній ринки цукру, контроль якості цукру, заходи з енергозбереження, a sugar-beet complex of Ukraine, internal and external markets of sugar, control of quality of sugar, energy-savings events
Citation
Давидова К. В. Особливості функціонування цукрових заводів України та перспективи їх розвитку / К. В. Давидова // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 219-222.