Формування та оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються проблеми формування та оцінки інноваційного потенціалу підприємств АПК. Досліджено сутність інноваційного потенціалу та чинники його формування. Визначено складові та фактори інноваційного потенціалу аграрних підприємств. Розглянуто методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємсв АПК.
The article deals with the problems of forming and estimating of innovative potential of the agribusiness enterprises. The nature of innovative potential and key factors of its forming are studied. The main components of innovative potential of agricultural enterprises are determined. The methodological approaches of innovative potential estimation of agribusiness enterprises are researched.
Description
Keywords
інноваційний потенціал, чинники і складові інноваційного потенціалу, формування та оцінка інноваційного потенціалу, innovative potential, factors of innovative potential, forming and estimation of innovative potential of agribusiness enterprises
Citation
Савицький Е. Е. Формування та оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств/ Е. Е. Савицький // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 119–128.