Вплив екології на розвиток сучасної економіки та підвищення її конкурентоспроможності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено аналіз еволюції впливу суспільства на навколишнє середовище. Виявлено основні небезпеки, які загрожують майбутньому економічному розвитку світу. Наведено прогнози світових організацій щодо подальшого економічного розвитку та можливі фінансові збитки через відсутність активних дій щодо вирішення проблем навколишнього середовища. Доведено актуальність застосування екологічних стратегій у господарській діяльності. Представлено додаткові можливості, які виникають на екологічному ринку та впливають на підвищення конкурентоспроможності підприємств.
The article considers the analysis of the evolution of society impacts on the environment. The paper reveals the basic danger which threatens the future economic development of the world. The work presents forecasts of world organizations regarding the further economic development and the possible financial losses due to the lack of active action to address environmental problems. The article presents additional opportunities that arise in the environmental market and affect the competitiveness of enterprises.
Description
Keywords
екологія, економічний розвиток, екологічна свідомість, інновації, конкурентоспроможність, ecology, economic development, ecological consciousness, innovation, competitiveness
Citation
Келічавий А. В. Вплив екології на розвиток сучасної економіки та підвищення її конкурентоспроможності / А. В. Келічавий // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 254–262.