Будівельний кластер як ефективний спосіб підвищення потенціалу підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі представлено характеристику різноманітних об’єднань підприємств, а також визначено кластер як найефективніший спосіб об’єднань. Пропонується утворення будівельного кластеру на території міста Черкаси з метою підвищення потенціалу та виходу з кризового стану підприємств з виготовлення будівельних матеріалів.
The characteristics of various business associations, and also the cluster as the most effective way of association, are presented in this work. The creation of a build cluster in Cherkasy is offered to increase potential and out of the crisis situation of enterprises producing construction materials.
Description
Keywords
підприємство, потенціал, будівельні матеріли, кластер, enterprise, capacity building materials, cluster
Citation
Хомяков В. І. Будівельний кластер як ефективний спосіб підвищення потенціалу підприємств / В. І. Хомяков, Я. О. Ковальчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 171–179.