Стратегічний маркетинговий план як складова стратегічного управління підприємством

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У даній статті розглядається сутність стратегічного маркетингового управління та описуються процеси розробки маркетингового стратегічного плану. В матеріалі визначено термінологію поняття «стратегія», викладено принципи стратегічного маркетингового планування, описано вимоги до побудови ефективного маркетингового плану підприємства.
In this article the essence of strategic marketing management and describes the processes of developing a marketing strategic plan. In material terms defined concept of "strategy" laid down the principles of strategic marketing planning, and describes the requirements for building an effective marketing plan for the company.
Description
Keywords
стратегія, стратегічне управління, маркетингова стратегія, стратегічне маркетингове планування, план маркетингу підприємства
Citation
Стефанишин В. Я. Стратегічний маркетинговий план як складова стратегічного управління підприємством / В. Я. Стефанишин // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 236–245.