Модель концесійної діяльності як складова економічної політики модернізації столичної інфраструктури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання концесійної діяльності як форми міжнародного економічного співробітництва у контексті модернізації інфраструктури. Дано визначення концесії як однієї з форм державно-приватного партнерства, розглянуто модель запровадження концесійного механізму в м. Києві та перспективні напрямки здійснення концесійної діяльності.
Description
Keywords
економічна інтеграція, міжнародне економічне співробітництво, інвестиційна діяльність, концесії, державно-приватне партнерство, концесійний договір, концепція впровадження концесійної діяльності
Citation
Гуриненко О. М. Модель концесійної діяльності як складова економічної політики модернізації столичної інфраструктури / О. М. Гуриненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 127–136.