Мікро-історичні теми як концентроване вираження загального контексту історичного поступу (вплив Першої світової війни і українських визвольних змагань на музей товарознавства Київського комерційного інституту)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Abstract
Вивчено діяльність Музею товарознавства Київського комерційного інституту, що був першим в Україні музеєм економічного профілю, в роки Першої світової війни та українських визвольних змагань. Дослідження базується на архівних матеріалах, що вперше вводяться до наукового обігу та допомагають прослідкувати різні складові діяльності цієї установи і водночас сприяють у встановленні наповнення повсякденного життя українського суспільства в той період. Встановлено, що початок Першої світової війни одразу ж ускладнив матеріальне забезпечення навчального процесу та діяльність музею, але він продовжував свою роботу, зокрема тривало надходження нових експонатів. Значно більшої шкоди завдала евакуація до Саратова восени 1915 р. В цей час музей зазнав першого пограбування, а також значно постраждали музейні колекції від їх переміщення. В роки українських визвольних змагань найбільш сприятливим для. нього був період Гетьманату внаслідок відновлення допомоги з боку держави.
The work of the Merchandising museum, the first museum of economic profile in Ukraine, during the WWl and the Ukrainian War of Independence is studied in the article. The study is based on the archive materials introduced for the first time, which help to trace back all aspects of the museum's work and allow determining the filledness of the Ukrainian society’s everyday life during the WWl and further revolutionary years. The WW1’s beginning complicated the material support of the teaching and learning process and the museum's work, nevertheless, it continued working, the collection had been growing. Museums being evacuated to Saratov in autumn 1915 was damaged. During this time the museum was robbed for the first time and the collection suffered a loss from being moved. The period of the Hetmanete was the most favourable for the museum due to the help from the part of the state in the days of Ukrainian War of Independence.
Description
Keywords
мікро-історія, Перша світова війна, історія України початку XX ст., Музей товарознавства Київського комерційного інституту, microhistory, WWl, history of Ukraine in early XX century, merchandising museum of the Kyiv Commercial Institute
Citation
Чуткий А. І. Мікро-історичні теми як концентроване вираження загального контексту історичного поступу (вплив Першої світової війни і українських визвольних змагань на музей товарознавства Київського комерційного інституту) / А. І. Чуткий // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. акад. наук ; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ, 2016. – Вип. 107. – С. 45–50.