Концептуальні засади моделювання аукціонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті запропоновано загальний підхід до моделювання аукціонів. Також розглянуто характеристику елементів моделі аукціону, а саме систему припущень, які дозволяють моделювати економічне середовище аукціонних торгів, правила проведення аукціону та алгоритм визначення цінових пропозицій його учасниками.
This paper suggests a general approach towards modeling auctions. We characterize the elements of an auction model, i.e. we provide a system of assumptions, which allows modeling economic environment of auction trade, auction rules, and an algorism for making bid decisions.
Description
Keywords
аукціон, економічна модель, економічне середовище, механізм, формат аукціонних торгів, підхід до вирішення проблеми, аукціон першої ціни, auction, economic model, economic environment, mechanism, auction format, solution concept, firs-price auction
Citation
Кікоть О. Ю. Концептуальні засади моделювання аукціонів / О. Ю. Кікоть // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 310–323.