Інноваційна діяльність як чинник еволюції ТНК

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядається процес еволюції ТНК, який відбувається під впливом інноватизації господарського життя суспільства.
The process of the TNC’s evolution, which takes place under the influence of society’s economic life innovatization, is considered.
Description
Keywords
транснаціональна корпорація, транснаціоналізація, прямі іноземні інвестиції, економічний розвиток, інновації, transnational corporation, transnationalization, direct foreign investments, economic development, innovation
Citation
Шкурупій О. В. Інноваційна діяльність як чинник еволюції ТНК / О. В. Шкурупій, Т. А. Дейнека // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – С. 366–373.