Методичні підходи оцінювання впливу злиття і поглинання на конкурентоспроможність банківського сектору

Thumbnail Image
Date
2012-05-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто підходи до визначення впливу злиття і поглинання на конкурентоспроможність банківського сектору. Запропоновано оцінювати вплив злиття і поглинання на основі зміни концентрації банківського сектору за основними характеристиками його діяльності (доходів, капіталу, прибутковості).
The paper examines approaches to determining what kind of effect mergers and acquisitions have on the banking sector’s competitiveness. The impact of mergers and acquisitions is proposed to be measured on the basis of changes in the concentration of the banking sector using the basic characteristics of its activity (income, capital, revenue).
Description
Keywords
банківський сектор, злиття і поглинання, рівень концентрації банківського сектору, banking, mergers and acquisitions, concentration of the banking sector
Citation
Мусій Я. М. Методичні підходи оцінювання впливу злиття і поглинання на конкурентоспроможність банківського сектору / Я. М. Мусій // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 353–362.