Роль і місце чорної металургії в економіці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано місце та роль вітчизняної металургії в економіці України. Проведено аналіз експорту та імпорту основних видів продукції металургійної галузі за останні роки. Визначено місце України на світовому ринку металу та напрямки розвитку вітчизняної металургії.
The paper justified the place and role of domestic industry in the economy of Ukraine. An analysis of exports and imports of basic products of metallurgical industry in recent years. The place of Ukraine in the world metal market and the direction of development of domestic industry.
Description
Keywords
металургія, експорт, імпорт, продукція, metallurgy, exports, imports, production
Citation
Федько Я. В. Роль і місце чорної металургії в економіці / Я. В. Федько // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 96–104.