Організаційні аспекти забезпечення результативності бізнес-процесів підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі розглянуто питання забезпечення результативності управлінських та підтримуючих бізнес-процесів у компанії. Наголошено на важливості надання необхідного статусу та повноважень власникам і внутрішнім клієнтам процесів.
The paper considers the issues of ensuring the effectiveness of management and supporting business processes in company. Emphasis is placed on the importance of providing the necessary status and authority to the owners and internal clients of processes.
Description
Keywords
процесний підхід, параметри процесу, результативність процесу, власник процесу, клієнт процесу, process approach, process parameters, process effectiveness, process owner, process client
Citation
Батенко Л. П. Організаційні аспекти забезпечення результативності бізнес-процесів підприємства / Л. П. Батенко // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 90-92.