Доцільність застосування маркетингу в діяльності підприємств житлово-комунального господарства України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-08-17
Authors
Бовш Л. А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто особливості маркетингової діяльності підприємств житлово-комунального господарства та економічні основи підвищення її ефективності в сучасних умовах.
The particularity of marketing activity of municipal enterprise of residential sector are considered, and also economics’ basis of its efficiency growth under present-day conditions.
Рассмотрены особенности маркетинговой деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и экономические основы повышения её эффективности в современных условиях.
Description
Keywords
підприємства ЖКГ, маркетингове середовище, маркетинговий комплекс, municipal enterprise of residential sector, marketing environment, marketing complex, предприятия ЖКГ, маркетинговая среда, маркетинговый комплекс
Citation
Бовш Л. А. Доцільність застосування маркетингу в діяльності підприємств житлово-комунального господарства України / Л. А. Бовш // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 140–148.