Запровадження європейських стандартів соціального забезпечення в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-03-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий центр «Кафедра»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Кожура Л. О. Запровадження європейських стандартів соціального забезпечення в Україні / Кожура Л. О. // Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського союзу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (15 берез. 2019 р.) / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Юрид. ф-т ; [редкол.: Кузьменко О. В. (голова) та ін. ]. – Київ : Вид. центр «Кафедра», 2019. – С. 86–91.