Привітання учасникам ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Наливайко А. П. Привітання учасникам ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» / А. П. Наливайко // Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. ; 18-21 лютого 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" , [редкол.: А. П. Наливайко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 6.