Оцінка стану та перспектив розвитку в Україні системи приват-банкінгу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті розглянуто основні тенденції розвитку системи приват-банкінгу в країнах Європи, США, Росії, Україні. Система розглядається як засіб задоволення потреб клієнтів у розширені можливостей банківського і позабанківського обслуговування та як засіб отримання банками додаткового прибутку. Розглянутоі історичні аспекти виникнення системи приват-банкінгу, її наповнювання, проаналізовано темпи та методи впровадження послуги в закордонних і вітчизняних банках, розглянуті потенційні користувачі послуги.
Description
Keywords
перспективи розвитку системи приват-банкінгу, банківське обслуговування, потреби vip-клієнтів, нестандартні послуги, служба консьєрж-сервісу, проблеми подальшого впровадження
Citation
Нагорна Ю. В. Оцінка стану та перспектив розвитку в Україні системи приват-банкінгу / Ю. В. Нагорна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Вип. 20–21. – С. 107-111.