Підтримка підприємництва в системі державного регулювання економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено особливості функціонування малого підприємництва, зміст державної підтримки підприємництва в системі державного регулювання економіки.
The features of fukction of small enterprise are probed, maintenance of state support of enterprise in ssteme of government control of economy.
Description
Keywords
підприємництво, мале підприємництво, суб’єкти господарської діяльності, суб’єкти малого підприємництва, державна підтримка, державне регулювання, програмне забезпечення, entrepreneurship, small business, business entities, subjects of small business, government support, government regulation
Citation
Коваль Л. М. Підтримка підприємництва в системі державного регулювання економіки / Л. М. Коваль // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 520–526.