Розробка інформаційно-аналітичної системи з управління інвестиційним портфелем трейдера ПФТС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обговорено проблематику ефективного використання інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем трейдерами сучасного українського фондового ринку. Обґрунтовано концептуальні засади до створення таких систем, доведено їх практичну реалізованість і ефективність на прикладі розробленої автором інформаційно- аналітичної системи з управління інвестиційним портфелем трейдера ПФТС.
The problems of effective using intellectual information-analytical systems by traders of a modern Ukrainian stock market are discussed sn the article. Conceptional principles of developing systems mentioned above are grounded, their practical realization and effectiveness are problem basing on the sample developed by the author as to information-analytical systems of trader’s investment portfolio of the FETS.
Description
Keywords
Інформаційно-аналітична система, інформаційна модель, трейдер, фондовий ринок, інвестиційний портфель, портфель цінних паперів, математична модель, оптимізація, управління, фільтрація, прогнозування, прийняття рішень
Citation
Глущевський В. Розробка інформаційно-аналітичної системи з управління інвестиційним портфелем трейдера ПФТС / В. Глущевський // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 5–26.