Використання інтернет-технологій в маркетингу підприємств сфери послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядається важливість використання інтернет-технологій при наданні індивідуального продукту та сервісу підприємствами сфери послуг. Уточнюються поняття «інтернет-технології», «інтернет-ресурси», «інструменти інтернет-маркетингу» та пропонується класифікація інтернет-технологій, що застосовуються в маркетингу; обґрунтовується ключова роль клієнтських баз даних в реалізації практиці концепції індивідуального маркетингу підприємствами сфери послуг.
The importance of using the internet technologies is considered when providing the individual product and services by the service business. The concepts of "Internet technologies", "Internet resources", "Internet marketing tools" are clarified and the classification of Internet technologies used in marketing is proposed. The key role of customer databases is proved in the implementation in practice of the concept of individual marketing by the service businesses.
Рассматривается важность использования интернет-технологий при предоставлении индивидуального продукта и сервиса предприятиями сферы услуг. Уточняются понятия «интернет-технологии», «интернет-ресурсы», «инструменты интернет-маркетинга» и предлагается классификация интернет-технологий, применяемых в маркетинге; обосновывается ключевая роль клиентских баз данных в реализации практике концепции индивидуального маркетинга предприятиями сферы услуг.
Description
Keywords
інтернет-технології, інтернет-ресурси, інструменти індивідуального маркетингу, індивідуальний запит, клієнтська база даних, CRM, комплекс інтернет-маркетингу, Internet technologies, Internet resources, means of individual marketing, individual request, complex of Internet marketing, интернет-технологии, интернет-ресурсы, средства индивидуального маркетинга, индивидуальный запрос, клиентская база данных, комплекс интернет маркетинга
Citation
Решетнікова І. Використання інтернет-технологій в маркетингу підприємств сфери послуг / Ірина Решетнікова, Юлія Єременко // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5. – С. 47–57.