Проблеми інтеграції наукових досліджень у навчальний процес

Abstract
Description
Keywords
Citation
Шарапов О. Д. Проблеми інтеграції наукових досліджень у навчальний процес / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семенов // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 2. – С. 636–638.