Практичні аспекти діяльності та ефективності інститутів спільного інвестування в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито практичні аспекти діяльності та ефективності інститутів спільного інвестування, виділяються основні проблеми їх діяльності.Стаття містить рекомендації щодо вирішення проблем підвищення ефективності діяльності ІСІ в Україні.
The article deals with the practical aspects of performance and efficiency of collective investment institutions, highlights the major problems of their activities. The paper contains recommendations for solving the problems of increasing the efficiency of the ISI in Ukraine.
В статье раскрываются практические аспекты деятельности и эффективности институтов совместного инвестирования, выделяются основные проблемы их деятельности. Статья содержит рекомендации по решению проблем повышения эффективности деятельности ИСИ в Украине.
Description
Keywords
інститути спільного інвестування (ІСІ), фондовий ринок, цінні папери, опціони, компанія з управління активами, collective investment institutions (CII), stock market, stocks, options, asset management company, институты совместного инвестирования (ИСИ), фондовый рынок, ценные бумаги, опционы, компания по управлению активами
Citation
Чернега М. П. Практичні аспекти діяльності та ефективності інститутів спільного інвестування в Україні [Електронний ресурс] / М. П. Чернега // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 3. – С. 91–93. – Назва з титул. екрану.
Collections