Теоретичні та практичні питання громадського контролю за судовою владою

Abstract
Description
Keywords
Citation
Кожура Л. О. Теоретичні та практичні питання громадського контролю за судовою владою / Кожура Л. О. // Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 січн. 2021 р.) / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Юрид. Ін-т ; [редкол.: Шульженко Ф. П. (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – С. 32–34.