Мотивація та рівні регулювання оплати праці в хлібопекарській галузі України

Thumbnail Image
Date
2012-05-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто оплату праці в хлібопекарській галузі як один з методів мотивації праці та рівні регулювання оплати праці.
In the article the remuneration of labour in baking industry is considered as one of methods of motivation of labour and even adjusting of remuneration of labour.
В статье рассмотрена оплата труда в хлебопекарной отрасли как один из методов мотивации труда и ровные регулирования оплаты труда.
Description
Keywords
оплата праці, рівні регулювання оплати праці, remuneration of labour, even adjusting of remuneration of labour, оплата труда, ровные регулирования оплаты труда
Citation
Качан Є. П. Мотивація та рівні регулювання оплати праці в хлібопекарській галузі України / Є. П. Качан, С. М. Коцелко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 513-520.