Вплив Чорнобильської катастрофи на розвиток міжнародного ядерного права

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аналізуються питання становлення міжнародного ядерного права, як галузі сучасного міжнародного права, зокрема, вплив трагедії на Чорнобильській АЕС на появу нових норм та інститутів міжнародного ядерного права.
The questions of becoming of international nuclear law are analysed in the article, as the fields of modern international law. In particular, in the article influence of tragedy is analysed on Chornobyl AES on appearance of new norms and institutes of international nuclear law.
Description
Keywords
ядерне право, міжнародне ядерне право, галузь міжнародного права, Чорнобильська катастрофа, nuclear law, international nuclear law, field of international law, Chornobyl disaster
Citation
Назаренко О. А. Вплив Чорнобильської катастрофи на розвиток міжнародного ядерного права / О. А. Назаренко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 323–330.