Суть та економічні передумови кредитування проектів з енергозбереження промислових підприємств за участю міжнародних фінансовфих організацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто сутність кредитування у сфері енергетики вітчизняних підприємствах. Зазначено основні перспективи ролі міжнародних фінансових організацій у реалізації енергозберігаючих проектів.
The article considers the essence of lending in the field of energy in domestic enterprises. The paper outlines the main perspectives of the role of international financial organizations in implementing energy saving projects.
Description
Keywords
енергозбереження, енергетична безпека, інвестиції, кредит, energy efficiency, energy security, investments, credit
Citation
Гаприндашвілі Б. В. Суть та економічні передумови кредитування проектів з енергозбереження промислових підприємств за участю міжнародних фінансовфих організацій / Б. В. Гаприндашвілі // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 199-201.