Множинність ризиків як передумова страхування майна промислових підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дана робота присвячена дослідженню ризиків, з якими стикається промислове підприємство. Наведено різні класифікації ризиків, методи ідентифікації ризиків і сформульовано необхідність страхування майна промислових підприємств.
This work is devoted to the risks faced by the industrial enterprise. Shows the different risk classification methods to identify risks and formulate the necessary property insurance industry.
Данная работа посвящена исследованию рисков, с которыми сталкивается промышленное предприятие. Приведены различные классификации рисков, методы идентификации рисков и сформулирована необходимость страхования имущества промышленных предприятий.
Description
Keywords
ризики, підприємство, класифікація ризиків, ризик-менеджмент, майно, система страхового захисту, risk, enterprise, classification of risks, risk management, property, insurance protection system, риски, предприятие, классификация рисков, риск-менеджмент, имущество, система страховой защиты
Citation
Величко Є. О. Множинність ризиків як передумова страхування майна промислових підприємств / Є. О. Величко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 15–22.