Специфічні аспекти оцінки вартості банку за доходним підходом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-06-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The paper considers specific aspects of estimating the value of banks using free cash flow models, discounting dividends and residual profit.
В работе рассмотрены специфические аспекты оценки стоимости банков с применением моделей свободного денежного потока, дисконтирования дивидендов и остаточной прибыли.
Description
Keywords
вартість банку, вартість банку, вільний грошовий потік, залишковий прибуток
Citation
Івасів І. Б. Специфічні аспекти оцінки вартості банку за доходним підходом / І. Б. Івасів // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 34-51.